Lago Di Como – частица от сърцето ми остана там!/I left a part of my heart there!

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

Лаго ди Комо или Езерото на Комо е езеро с ледников произход в Ломбардия, Италия. Намира се на 40 км. от Милано и 5-6 км. от швейцарската граница.Поради близостта му до първоначалната ни дестинация решаваме да му посветим един ден. Според пътеводителите с влак до гр. Комо от Милано се стига за около час, но ние успяхме да превърнем това наглед кратко пътуване в едно забавно 4 часово пътешествие.

На Milano Centrale отначало се запътваме към гишетата, за да си купим билети за влака, но виждайки огромните опашки (всеки чакаше или за закупуване на билет, или за да получи някаква информация; пропускаха се един по един и беше пълна навалица), решаваме, че ще се справим и с автоматите за продажба. Мдаа, те се оказаха като детска игра и напълно доволни си се качваме на влака в указания час и от посочения коловоз. Стигаме крайната спирка след около точно час, но…се оказваме в абсолютно противоположната на Комо посока. След консултация с персонала във влака се оказва, че сме пропуснали да се прехвърлим на някаква гара и затова след 30 минутен престой се качваме обратно и се връщаме почти до Милано. Слизаме на някаква мъничка гара и бързаме да се прехвърлим в друг влак, който се оказва бавен и спиращ във всяко мъничко градче, селце или предградие. Да не си помислите обаче, че приключваме дотук…неее, решаваме ние, все пак да попитаме една двойка италианци дали гарата, на която мислим да слизаме, е правилната, и типично по италиански лежерно и спокойно заедно с тях …се оказваме в  Киасо, Швейцария. Най – накрая след около още час мотаене на мъничката гара в швейцарското селце сме в правилния влак и след минути време гледаме езерото от височината.

Гледката е главозамайваща…хотелът е близо до мястото, откъдето тръгват лодките и нямам търпение да погълна със сетивата си всяка частица от романтичната атмосфера и идиличния пейзаж.

wpid-img_20150301_182306.jpg

Мирише на море, чуват се птиците, лодките си се полюляват лекичко и … пълна идилия 🙂

За съжаление в последния ден от февруари (тоест чак до началото на април) прочутите вили, които се намират по цялото протежение на езерото и привличат с уникалните си градини и места за разходка, не са отворени за посетители, поради което се налага да се задоволим с кратка едночасова разходка по езерото с корабче. Заобиколеното от заснежените върхове на Алпите езеро е наистина величествено . На палубата вятърът пронизва, но аз не мога да откъсна очи от гладката огледална повърхност и кацналите по бреговете му градчета.

wpid-image-86977c945bd69d6b54947813a1923a7a395ac698a02861c2a9ab92cc8ba12b9e-v.jpg

Особено ме впечатли Cernobbio и известната Villa d’Este, май мога да поостана тук…, още повече, че много известни хора от шоубизнеса имат вили в околностите (вкл. Джордж Клуни) и лятото хич не ще да им е скучно 🙂


Villa d’Estewpid-img_20150228_203726.jpg

След разходката се отправяме към една от туристическите атракции на града – фуникулярът, който ни отвежда до Брунате  –  град, който се намира над Комо и където известно време е живял българският поет Пенчо Славейков. Фуникулярът представлява въжено влакче, което се задвижва нагоре и надолу по хълма посредством въжета, закачени на макари. Возенето е много забавно и възможността да гледаш езерото отгоре е невероятна.

wpid-image-a41e0cce9ece1692cb5afc05641bdf0d639e0d62d390f213ba5ae0b648dd10d3-v2.jpg.jpeg

Сядаме да похапнем в една типична италианска тратория на хълма, откъдето можем да се възхищаваме на цялата прелест на едно от най-красивите италиански езера.

wpid-img_20150228_203547.jpg

За разходка из Брунате след това е малко късно и студено, но прибирайки се към хотела по крайбрежната улица, се чувствам като типична италианка – безгрижна и спокойна 🙂

wpid-20150228_192629.jpg    wpid-20150228_193855.jpg

 

 

 

 

 

 

На другата сутрин бързаме да се разходим по тесните италиански улички и да се слеем с местните, за да не изпуснем нито минута от последния ни ден в Италия, а и следобед Бергамо ни чака – от всяка кафетерия се носи аромат на капучино и сладкиши…а на мен не ми се иска да тръгвам…

wpid-img_20150301_182155.jpg    wpid-20150301_105015.jpg

 

 

 

 

 

 

Duomo di Como & una piccolа via…

Искам да поостана тук, да се събуждам с точно този нюанс на синьото и да усещам всички сладки аромати, които се носят във въздуха. Хората  ми се струват толкова лежерни, дружелюбни и усмихнати. Казват, че през лятото е пълно с туристи и понякога пренаселено, но сега, на прага на пролетта, мястото е толкова спокойно и все едно времето за никъде не бърза…

Комо, обещавам, ще се върна пак!


 

Lago di Como or the Lake of Como is a  lake of glacial origin in Lombardy, Italy. Located 40 km. Milan and 5-6 km from the  Swiss border. Beacuse of its closeness to our original destination we decide to devote it one day. According to the guides by train to the town of Como from Milan takes about an hour, but we were able to make this seemingly short ride in a funny 4 hour journey.

At Milano Centrale we firstly head to the counters in order  to buy tickets for the train, but seeing the huge queues (each waiting either to purchase a ticket, or to get some information), it was so crowded that we decide that we will deal with ticket machines. Yeah, they proved to be child’s play and completely satisfied we get on the train at the specified time and place. We reach the train’s final stop after just about an hour, but … we find ourselves in exactly the opposite direction of Como. After consulting with staff on the train it turns out that we forget to transferr to another station and so after 30 minute stay we get back on the train in order to travel almost back to Milan. We go to some tiny station and quickly transfer to another train that turns out to be very slow, stopping literally in every little town, village or suburb. Do not think, however, that this is over here … nooo, we decide that we still have to ask a couple of Italians, if the station is correst and in typical Italian way, we turn out to find ourselves… in Chiasso, Switzerland. Finally after about an hour of hanging around the tiny Swiss village station,  we are in the correct train  and direction and in  a few minutes we are enjoying the lake view from the height.

The view is breathtaking … the hotel is  vely close to the pier and I can not wait to feel every small bit of the romantic atmosphere and the idyllic landscape.

wpid-img_20150301_182306.jpg

 It smells of a sea, I can hear the birds singing, boats waggle gently and I feel completely peaceful and calm… 🙂

Unfortunately,  in the last day of February (i.e until the beginning of April) all famous villas that are located all along the lake and attract with its unique gardens and walking alleys, are not open to visitors, which requires  us to satisfy with only a short one-hour walk along the lake by boat. Surrounded by the snow-capped peaks of the Alps, the lake is really magnificent. On the deck the wind  is piercing, but I can not take my eyes off the smooth mirror surface and the small towns, landed on its shores.

wpid-image-86977c945bd69d6b54947813a1923a7a395ac698a02861c2a9ab92cc8ba12b9e-v.jpg

I was mostly impressed by Cernobbio and the famous Villa d’Este, maybe  I will stay here for a while, as many famous people in show business have villas in the surrounding area (incl. George Clooney) and summer I won’t  feel bored for sure 🙂

Villa d’Estewpid-img_20150228_203726.jpg

After the boat trip  we head to one of the city’s tourist attractions – funicular, which brings us to Brunate – an old city over Como, where years ago lived the Bulgarian poet Pencho Slaveykov. The funicular represents a wire roller, which is driven up and down the hill  by a rope attached to reels. The ride is very fun and the opportunity to watch the lake from the top of the hill is incredible.

wpid-image-a41e0cce9ece1692cb5afc05641bdf0d639e0d62d390f213ba5ae0b648dd10d3-v2.jpg.jpeg

We sit down to eat in a typical Italian trattoria on the hill, where we can admire all the beauty of one of the most beautiful Italian Lakes.

wpid-img_20150228_203547.jpg

It is already cold and late to take a tour in Brunate, but walking to the hotel along the shore of Como, I feel like a typical Italian – carefree and calm 🙂

The next morning we hurry to take a  walk  through the narrow Italian streets in order to merge with locals and experience their lifestyle. In the afternoon Bergamo awaits us, but in the meantime we try not to miss a single minute of our last day in Italy. –  from each I can smell the aroma of cappuccino and pastries ..and I do not want to go …

wpid-img_20150301_182155.jpgwpid-20150301_105015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Duomo di Como & una piccolа via…

I want to stay here for a while, to wake up  every morning seeing this particular shade of blue and feeling all the sweet aromas that float in the air. People here seem so relaxed, friendly and smiling. They say that during the summer the city is filled with tourists and sometimes crowded, but now, on the threshold of spring, the place is so quiet and it seems that nobody is in a hurry, time stays still …

Como, I promise I’ll be back again!

Advertisements

One thought on “Lago Di Como – частица от сърцето ми остана там!/I left a part of my heart there!

  1. Pingback: Best of the week #23 – How to learn to be happy, how to style clothes in our closet, travel destinations and more… | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s