Fashion inspiration – The Hat/Модно вдъхновение – Шапката

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

Според Уикипедия първите данни за шапките датират още от дълбока древност. Шапката е била използвана не само като моден аксесоар, но и при различни церемонии, по религиозни причини или като защитен елемент (пр.: шлемовете). В миналото шапките са били признак на социален статус и са служели за отличаване по националност, религиозна принадлежност, ранг или принадлежност към определена служба. До средата на миналия век правилата на добрия тон изисквали джентълмените и дамите да не излизат на улицата без шапка, като джентълменът е трябвало непременно да сваля своята при поздрав на улицата или влизайки в затворено помещение. За жените шапката е била и важен моден аксесоар. По това време те не са я сваляли в ресторанта, в църквата, в театъра, дори и на гости. Едно от правилата в английския етикет гласяло, че „жените носят шапките си до 18 часа вечер“, след което трябва да ги свалят.

Е, в днешно време правилата и етикета са претърпели доста промени, но шапката все още е един аксесоар, който може да  придаде изключителен стил на тоалета ви и неслучайно на всички официални събития тя е задължителен елемент към облеклото на дамите. Лично за мен е моден аксесоар, който придава индивидуалност на човека, който я носи, и може да разкрие много за това как искаме да се представим пред околните в дадения момент.

Обикновено използваме шапката, за да се предпазим от метеорологични условия, да скрием лицето си от слънцето или да усетим топлината на вълната върху главата си в студения зимен ден. За да я използвате като аксесоар, е добре да се съобразявате с мястото, на което отивате, личния си стил и формата на главата си. Разнообразието, формите, материите са изключителни и предоставят огромно поле за действие на въображението ви. Красивата шапка никога не излиза от мода, а и винаги може да я разнообразявате с детайли като подвижни панделки, брошки и шалове.

На този линк може да разгледате различните стилове шапки и да изберете този, който би паснал на личността и собственото ви разбиране за стил.

Малко вдъхновение от мен…

hat4

hat2

hat3

wp-1453577510718.jpeg

Любимата ми тъмносиня федора за есенно – зимния сезон

 

А след снимковия материал как аз обичам да нося шапките…ето и от Холивуд:

celebrity-hats

 

Успешна и положителна седмица, приятели, и не забравяйте под периферията на шапката да си слагате и усмивката!


 

According to Wikipedia the first evidence of hats dates from antiquity. The hat has been used not only as a fashion accessory, but in ceremonies, for religious reasons or as a protective element (ex .: helmets). In the past, hats were a sign of social status and have served distinction of nationality, religion, status or membership of a particular service. Until the middle of last century the rules of good manners demanded that gentlemen and ladies should not go on the street without a hat, as the gentleman necessarily had to put down theirs  when greeting in the street or entering a confined space. For women, the hat was an important fashion accessory. At that time they shouldn’t have to put it down in the restaurant, church, theater, even when visiting someone’s home. One of the rules in the English label states that „women wear hats to 6 pm“ and then they have to shoot them down.

Well, nowadays rules and label have undergone a lot of changes, but the hat is still one accessory that can give an exclusive style of your outfit and coincidentally at all official events before 6 p.m it is imperative to wear a hat. Personally for me is a fashion accessory that adds personality to the person who wears it, and can reveal a lot about how we want to present to others at the time.

Usually we use the hat to protect from weather, to hide our face from the sun, or to feel warm in a cold winter day. To use it as an accessory, it is good to be aware of the place where we go, our personal style and shape of our head. Variety, shapes, fabrics are exceptional and provide a huge space for using one’s imagination. Beautiful hat never goes out of fashion, and you can always vary the details as mobile ribbons, brooches and scarves.

Following this link you can see the different styles of hats  and to choose one that would fit in personality and your own understanding of style.

A piece of inspiration for you…

hat4

hat2

hat3

wp-1453577510718.jpeg

my favorite fedora hat 🙂

 

And after showing you how I like to style hats…here it is more inspiration from Hollywood:

celebrity-hats

Wishing you a successful and positive week, friends and don’t forget to have your smile always with you!

Advertisements

2 thoughts on “Fashion inspiration – The Hat/Модно вдъхновение – Шапката

  1. Pingback: Monday inspiration #37 – The power of accessories/Силата на аксесоарите | smileystylelady

  2. Pingback: Monday inspiration #37 – The power of accessories/Силата на аксесоарите | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s