Пазаруване във FoxTown Outlet/Shopping in FoxTown Factory Stores

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

Добър ден, приятели, надявам се да си почивате и мързелувате активно днес!

Когато си преглеждах постовете от разходката до Италия миналата година, забелязах, че не съм отразила деня, прекаран в пазаруване в един от големите аутлет молове близо до Милано. Постът днес ще е нещо като шопинг пътеводител, за да се ориентирате в огромното разнообразие от марки, предлагани там и как би ви било  по – лесно да организирате времето си, ако е ограничено. Съжалявам, че към поста нямам лични снимки, но тогава още нямах идеята за блога. Надявам се, че въпреки това, постът ми ще бъде информативен и полезен за всички шопинг маниаци като мен.

FoxTown Outlet се намира в Мендрисио, Швейцария, тоест на около 50 км от Милано и 15 км от Лугано. Може да стигнете дотам с кола от Италия, като за това ще трябва да си закупите винетка на швейцарската граница (около 100 лв) или като нас да ползвате трансфер от Милано с туристическа агенция за 20 EUR на човек. Автобусът тръгва от центъра на Милано в 12 часа и след пътуване от 1 час имате на разположение 6 часа, които да запълните в обикаляне по магазините. Прочетох в интернет, че има и възможност да избегнете магистралата до Мендрисио и ако пътувате по второстепенни пътища, няма да имате нужда от винетка дотам, но не съм пробвала лично този вариант и е добре лично да го проверите.

shopping

FoxTown Factory Stores представлява доста голям шопинг център (две сгради, свързани с топъл преход, на по 4 нива), в който се помещават 160 магазина на най – различни марки за детска, дамска и мъжка мода, спортни артикули, стоки за домакинството и аксесоари, няколко ресторанта и кафенета и дори казино. Разнообразието е огромно – от марки от висок клас като Dolce and Gabanna до такива от среден клас като Benetton и Replay. Колекциите са разделени на зимна и лятна, като в аутлет магазините се предлагат артикули от отминал сезон, а два пъти годишно има и намаления, както и в редовните магазини. Зимното намаление е от 27.12 до 01.03 и ние успяхме тогава да хванем един от последните дни, в които намерихме няколко доста изгодни артикула.

Площта е огромна и това, което аз препоръчвам на всеки да направи, преди да започне да се лута из безбройните магазини, е да погледне на сайта предлаганите марки и първо да си направи списък на тези, които задължително иска да посети, както и местоположението им. Повярвайте ми, 6 часа са изключително малко време, когато си погълнат от необятно море от любими брандове и намалени артикули 🙂

И така…въоръжена със списък от предпочитаните от мен марки, бързам да не изпусна нито една изгодна промоция 🙂 Всъщност в последните дни на намалението са останали наистина малко неща, няма толкова голямо разнообразие от номерация, но аз имах късмет и намерих няколко артикула на доста добра цена! Нашето посещение беше в работен ден – петък и в самия център беше доста спокойно, но чета много мнения, че през почивните дни, особено покрай намаленията, е адски пълно, не достигат паркоместа (ако сте със собствен транспорт) и като цяло предполагам, че тогава ще е доста тегаво цялото преживяване.

shopping3

Цените определено бяха намалени (ехоо, чанта на Guess за 60 лв., топ на Patrizia Pepe за 40 лв, и още…и още). Разбира се при брандовете от висок клас положението не беше съвсем така, защото Dior си е Dior и цените там, дори и намалени със 70% си остават доста високи за стандарта ни. Преди години мисля, че и CHF е бил с доста по – изгоден курс, но сега той е почти изравнен с еврото, тоест 1 CHF=0,92  EUR.

Време за лично заключение: струва ли си да го посетите – ДА, особено в периода на намаленията и ако обичате да пазарувате. Дали е някакво изключително преживяване – НЕ, голям търговски център с всичките му обичайни плюсове и минуси 🙂

Хубав неделен следобед от мен, а аз ще си почина малко от страхотното моминско парти, на което бях вчера, и за което скоро ще разкажа в блога!

P.S. Още за местата, които посетихме в Италия: Бергамоез. Комо и Милано.


Good afternoon, friends, I hope you are using wisely weekend for a good rest!

When I scanned my posts of the tour to Italy from the last year, I noticed that I didn’t mention a day, spent  in shopping in one of the largest outlet malls near Milan. The post today will be something like a shopping guide for the huge variety of brands, offered there and how to be more organized, spending your time there, if it is limited. Sorry, that I do not have personal photos from there, but then I still had no idea of ​​the blog. I hope, however, that my post will be informative and helpful to all shopping maniacs like me.

FoxTown Outlet is in Mendrisio, Switzerland, that is about 50 km from Milan and 15 km from Lugano. You can get there by car from Italy, as you will have to buy vignette on the Swiss border (about 100 lev) or like us to use transfer from Milan travel agency for EUR 20 per person. The bus departs from the center of Milan in 12 p.m and then after an hour  journey,  you have available six hours to fill in the shops. I read on the internet that there is an  opportunity to avoid the highway to Mendrisio and if traveling on secondary roads, you will not need a vignette there, but I have not personally tried this option and it is good to check it personally.

shopping

FoxTown Factory Stores is a fairly large shopping center (two buildings connected by a warm transition of 4 levels), which houses 160 stores including different brands of children’s, ladies’ and men’s fashion, sporting goods, household goods and accessories , several restaurants and cafes and even a casino. The variety is enormous – from high-end brands such as Dolce and Gabanna to those from the middle class as Benetton and Replay. The collections are divided into winter and summer, as in outlet stores items from a past season are offered, and twice a year there are discounts, as well as those in regular stores. Winter sales is from 27.12 to 01.03 and  we were able to catch one of the last days in which we found quite a few profitable items.

The area is huge and what I recommend everyone to do, before starting to wander around countless shops. is to look at the site for the offered brands and first to make a list of those who necessarily wants to visit and their location . Believe me, 6 hours are very little time when you’re absorbed in a vast sea of ​​favorite brands and reduced items 🙂

So … armed with a list of my preferred brands, I am in a  hurry not to miss any lucrative promotion 🙂 In fact, in the last days of the sales there are really little things remained and not so wide variety of numbers, but I was lucky enough to find a couple of products of a pretty good price! Our visit was on a working day – Friday and in the center was quite calm, but I read a lot of opinions, that during the weekend, especially along sales, it is damn full, with  not enough parking places (if you are using your own transportation) and generally I guess then it will be not quite good experience.

shopping3

Prices were definitely reduced (hello, a Guess bag for less than 60 Levs (30 EUR), Patrizia Pepe top for 40 lev (20 EUR), and more … and more). Of course,high – end brands were not entirely reduced or couldn’t be called cheap for sure, because Dior is Dior and prices there, even reduced by 70%. remain fairly high for my standard. Years ago, I think  that CHF was having a cheaper rate, but it is now almost equal to the euro forward to 1 CHF = 0,92 EUR.

Time for personal conclusion: is it worth visiting…? – YES, especially in the period of sales and if you love to shop. Is it an exceptional experience – NO, a large shopping center with all the usual pros and cons 🙂

Wishing you a nice Sunday, and I will take my time to rest for a while, as I am pretty tired and full of emotions thanks to one of greatest bachelorette party, that I attented yesterday. Soon, there will be a post about it, promise 🙂

P.S. You can read more about the places we visited in Italy: Milanlake Como and Bergamo

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s