Monday inspiration #9 – Amalfi Coast, Positano/Амалфийско крайбрежие, Позитано, Италия

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

Когато преди известно време си съставях Travel wishlist Europe , изобщо не бях попадала на умопомрачителните снимки от това място. По традиция, в понеделник, споделям по нещо, което ме е вдъхновило през изминалата седмица, и днес – това е едно късче от Италия. Представям си се как вървя по тесните италиански улички с широкопола шапка в ръка и се любувам на живописните места около мен, попивам с цялото си същество усещането за долче вита и ароматите на подправки, които се носят във въздуха. Завършвам вечерта с чаша лимончело в ръка, застанала на терасата на някое от хотелчетата, накацали по хълма и вперила поглед в синята шир, мечтайки за още пътешествия и емоционални моменти. Просто си мечтая на моя розов облак…

…………………………..

Крайбрежието на Амалфи (италиански: Costiera Amalfitana) е протежението на брега на южното крайбрежие на Сорентинския полуостров в провинция Салерно в Южна Италия. То е популярна туристическа дестинация за региона и Италия като цяло, привлича хиляди туристи всяка година. През 1997 г. е регистрирано като обект на световното наследство на ЮНЕСКО и като културен пейзаж.

Крайбрежието на Амалфи е известно с производството си на лимончело ликьор, тъй като площта е известен култиватор на лимони, познати като sfusato amalfitano на италиански, които се отглеждат в терасовидни градини по цялото крайбрежие между февруари и октомври. Амалфи е също признат производител на ръчно изработена дебела хартия, която се нарича bambagina. Други известни местни продукти са определен вид аншоа (местен италиански: alici) от Cetara и цветни ръчно изработена керамика от Виетри.

amalfi coast

Град Амалфи в годините между 839 и 1200г. е бил важна търговска сила в Средиземно море, а между 1920 и 1930г. е привличал висшата класа на британците и аристокрацията да прекарват почивката си. Архитектурата на града датира от Средновековието, като илюстрира сливането на византийския стил с формите и острите линии на Средновековната архитектура.

Amalfi_BW_2013-05-15_11-49-21_DxO

Photo credit: Berthold Werner [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D, via Wikimedia Commons

А пътувайки мислено дотам, спирам и в Позитано, по което се запалих след като изгледах филма Под Тосканското небе. Неговата стъпаловидна архитектура също е много интересна и пейзажът явно не само на мен е направил впечатление 🙂 (за повече информация прочетете надолу)↓

Позитано е село и община по крайбрежието на Амалфи (Costiera Amalfitana), в Кампания, Италия, главно в анклав в хълмовете, водещи надолу към брега.

Позитано е било сравнително бедно рибарско селище през първата половина на ХХ век. Започва да привлича голям брой туристи през 1950, особено след като Джон Стайнбек публикува есето си за него в Харпърс Базар през май, 1953, където пише: „Това е мечта, място, което не е съвсем реална, когато сте там, и става болезнено  реално, след като сте отпътували.“

Positano - Fornillo Beach
By Mihael Grmek (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Positano Sea
By JeCCo (Own work) [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

Позитано е включено в няколко филма, като  Само Ти (1994), и Под Тосканското небе (2003), както по – актуалния в Кат и Кимдърела (2012 г.), и се споменава през 2009 в музикалния филм Девет в песента „Cinema Italiano „. Той също така е домакин на годишните карикатури на фестивала Bay.

Е, време е да се върна в реалността, но слънцето грее, пролет е, а аз оставам с голяма усмивка и се надявам, че съм успяла да ви „пренеса“ на едно невероятно място ♥

*Цялата информация и снимки са взети от Уикипедия, само мечтите са мои 🙂


 

When some time ago I wrote my  Travel wishlist Europe, I had never come across to the a staggering photos of this place. Traditionally, on Monday, I share something that inspired me last week, and today – it’s a piece of Italy. I imagine how I walk through the narrow Italian streets with hat in hand and enjoy the picturesque places around me, absorb with my whole being the feeling of dolce vita and the aromas of spices that float in the air. I will finish the evening with a glass of limoncello in hand, standing on the terrace of one of the hotels, perched on the hill and staring into the blue expanse, dreaming  of travel and more emotional moments. Just dreaming of my pink cloud…

……………………………….

The Amalfi Coast (Italian: Costiera Amalfitana) is a stretch of coastline on the southern coast of the penunsila of Sorentine in the Province of Salerno  in Southern Italy. The Amalfi Coast is a popular tourist destination for the region and Italy as a whole, attracting thousands of tourists annually. In 1997, the Amalfi Coast was listed as a UNESCO World Heritage Site as a cultural landscape.

The Amalfi Coast is known for its production of limoncello liqueur as the area is a known cultivator of lemons, known as sfusato amalfitano in Italian, which are grown in terraced gardens along the entire coast between February and October. Amalfi is also a known maker of a hand-made thick paper which is called bambagina. Other renowned local products are a particular kind of anchovies (local Italian: alici) from Cetara, and the colorful handmade ceramics from Vietri.

amalfi coast

Amalfi in the years between 839 and 1200 was an important trading power in the Mediterranean, and between 1920 and 1930. He attracted the British upper class and aristocracy to rest there. The architecture of the city dates back to the Middle Ages, illustrating the fusion of Byzantine style with shapes and sharp lines of medieval architecture.Amalfi_BW_2013-05-15_11-49-21_DxO

Photo credit: Berthold Werner [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D, via Wikimedia Commons

And while „travelling“ around the coastline, I stop in Positano, which lit after watching the movie Under the Tuscan sky. Its scalable architecture is also very interesting and obviously the landscape fascinated not only me 🙂 (for more information read below) ↓

Positano is a village and comune on the Amalfi Coast (Costiera Amalfitana), in Campania, Italy, mainly in an enclave in the hills leading down to the coast.

Positano was a relatively poor fishing village during the first half of the twentieth century. It began to attract large numbers of tourists in the 1950s, especially after John Steinbeck  published his essay about Positano in Harper’s Bazaar in May, 1953: „Positano bites deep“, Steinbeck wrote. „It is a dream place that isn’t quite real when you are there and becomes beckoningly real after you have gone.“

Positano - Fornillo Beach

By Mihael Grmek (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Positano Sea

By JeCCo (Own work) [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

Positano has been featured in several films, including Only You (1994), and Under The Tuscan Sun (2003), as well as more recently in Kat & Kimderella (2012) and being mentioned in the 2009 musical film Nine in the song „Cinema Italiano“. It also hosts the annual Cartoons on the Bay Festival, at which Pulcinella Awards for excellence in animation are presented.

Well, it’s time to go back to reality, but the sun is shining, it is spring already, and with a big smile on my face, I hope that I succeded in „guiding“you through this  great place ♥

* All information and photos are taken from Wikipedia, only dreams are mine 🙂

Advertisements

4 thoughts on “Monday inspiration #9 – Amalfi Coast, Positano/Амалфийско крайбрежие, Позитано, Италия

  1. Pingback: Blogging essentials and what inspires me to write?/ Какво ме вдъхновява да пиша? | smileystylelady

  2. Pingback: Blogging essentials and what inspires me to write?/ Какво ме вдъхновява да пиша? | smileystylelady

  3. Pingback: Monday inspiration #26 – Blogging essentials and what inspires me to write?/ Какво ме вдъхновява да пиша? | smileystylelady

  4. Pingback: Best of the week #32 – Weekend trips, 7 things you don’t know about Italy, what you should have in mind about Retinol and more… | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s