Monday inspiration #11 Friendship/Приятелството

Follow my blog with Bloglovin

friends inspiration2

BG: Здравейте усмивки,

Прочетохте ли поста ми за 10 things that make me happy/10 неща, които ме правят щастлива?

Е, сигурно няма да се изненадате, когато видите, че много напред в списъка са приятелите ми, които съм благодарна, че преди време срещнах в гимназията. По тази причина днешният пост е посветен на всички онези хора, които са ме подкрепяли и плакали с мен, когато съм била тъжна, и са се смели и радвали за мен, когато съм била щастлива!

Аз съм абсолютно социален и контактен човек и не мога да живея без хора около мен. Ценя всеки един миг, прекаран с моите страхотни приятели и се наслаждавам на всяка една минута в тяхната компания.

„Казват, че нищо не продължава вечно…мечтите се променят, модните течения идват и си отиват, но приятелствата никога не излизат от мода!“

Кари Брадшоу

Замисляли ли сте се как приятелите ни са отражение на самите нас? Как взаимно се допълвате и вдъхновявате? Да, да намериш хора, които споделят твоите интереси и виждания, е безценно, защото това е възможност да видиш себе си извън своето собствено Аз.

Няма по – щастлив човек от този, който е заобиколен от любимите си хора и всяко едно приятелство, устояло на времето, е доказателство, че радостите в живота не са в материалните неща, а в очите на тези, които са винаги до нас, без значение какво ни се случва.

Аз знам, че когато кажа, че „искам да скоча“, ще намеря поне още 5 човека, които ще скочат с мен, ще ми държат ръката и бършат сълзите, ако скокът не се получи или ще се смеем заедно на глас, в случай че е успешен.

Обичам ви, приятели и знам, че дори да не се виждаме и чуваме с дни, винаги когато имам нужда ще сте до мен и аз ще бъда с вас!

EN:  Hello smiles,

Did you read my post about 10 things that make me happy/10 неща, които ме правят щастлива?

Well, probably you will not be surprised when you see that number two on the list are my friends and how much I appreciate that some time ago I met them in high school. For this reason, today’s post is dedicated to all those people who have supported me and cried with me when I was sad, encouraged me and were happy for me when I was happy too!

I am absolutely social kind of person and I can not live without eople around me. I value every moment spent with my great friends and enjoy every minute of their company.

„They say that nothing lasts forever … dreams change, fashions come and go, but friendships never go out of fashion!“

Carrie Bradshaw

Have you ever thought how our friends are a reflection of ourselves? How we complement and inspire each other? Yes, to find people who share your interests and views is priceless ,because it is an opportunity to see yourself beyond your own self.

Noone is happer that the person, who is surrounded by loved ones and every friendship that has endured time, is a proof that the joys in life are not material things, but in the eyes of those who are always with us, no matter what happens.

I know that when I say „I want to jump“, I will find at least 5 people who will go jump with me, we’ll hold my hand and wipe my tears, if the jump did not work or we will laugh together out loud, in case it is successful.

I love you, my friends and I know that even if we do not see and hear for days, whenever I need you, you will be there for me and I will be there with you!

friends inspiration1

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s