Как да се справим с негативните емоции?/How to deal with negative emotions?

Follow my blog with Bloglovin

BG: Здравейте усмивки,

Е, сигурно има дни, в които никак не ви е до усмивки…Когато се събуждате сутрин и нямате желание за нищо…Да, често проблемите ни в работата, със семейството и приятелите ни „превземат“ и имаме чувството, че нищо никога няма да се оправи. Познато ли ви е? Негативните емоции понякога така ни засипват, че изпадаме в дупка, от която ни е трудно да изпълзим.

Лятото наближава, слънцето все повече ще ни радва, а аз споделям моята рецепта за справяне с лошите дни и пожелавам да се сблъскваме с все по – малко такива. А ако все пак случим на лош ден…прочетете поста ми и си изберете нещо, с което да си доставите щастие и помнете…в края на краищата утре е друг ден!

EN:  Hello smiles

Well, certainly there are days when you aren’t in the mood to smile … When you wake up in the morning and have no desire for anything … Yes, often our problems at work, with family and friends, „conquer“ us and we feel that nothing will be fine. Do you recognize this feeling? Negative emotions sometimes are so deep, that we fall into a hole from which it is difficult to crawl.

Summer is coming, the sun will increasingly make us happy, and I feel like sharing my recipe for dealing with bad days and in this way would like to wish you to have not so many bad days at all. And if you still happen on a bad day … read my post and choose something to deliver happiness and remember … after all, tomorrow is another day!

1. Сънят – от малко детенце, когато се страхувам от нещо, винаги съм казвала, че ми се спи и съм вярвала, че сънят е решение за всички проблеми. Може би е малко наивно, но и сега, когато съм притеснена, знам, че ако „преспя върху проблема“,  после всичко ще изглежда мъничко по – розово. Така че…затворете очи, помислете си за нещо хубаво и оставете лошите мисли сами да излязат от съзнанието ви

1.Sleep – since I was a little kid, when I felt afraid of something, I always said that I wpuld like to go to sleep and I believed that sleep is a solution for all problems. Maybe it will sound a  little naive, but now that I’m worried, I know that if  „sleep on the problem,“ then it would seem not so bad in the morning light. So … close your eyes, think of something beautiful and leave the bad thoughts  go out of your mind

sleeping

2. Отидете на разходка – грабнете телефона/айпода и слушалките, пуснете си хубава музика и излезте сред природата. Вървете, докато се уморите и се оставете заобикалящата ви природа и физическото усилие да ви успокои. Дали самички или с приятели, зависи от вас. Истинските приятели са винаги насреща и са готови да ви изслушат или пък просто да повървят с вас А това е и постът за едно мое любимо мое място за разходки: PLOVEDIV – ГРЕБНАТА БАЗА

2. Go for a walk – grab the phone / iPod and headphones, run your  good music on it,  and go out in nature. Walk until you get tired and let the surrounding nature and physical effort to calm you down. Whether by yourself or with friends, it depends only on you. True friends are always there and ready to listen or just walk with you for a while.  And this is the post for one of my favorite my place for walking: PLOVEDIV – ГРЕБНАТА БАЗА

rowing channel

3. Хапнете си сладолед или шоколад – научно доказано е, че шоколадът повишава хормона на щастието, а при мен така действа и сладоледът. А защо пък да не е шоколадов сладолед…тук обаче важно е да не прекаляваме, че предстои сезонът на банските, нали така 😉

3. Eat an ice – cream or a chocolate – it is scientifically proven that chocolate increases the hormone of happiness, and to me so acts the ice – cream too. And why not chocolate ice cream … But here it is important  to remember that bathing suit season is coming, right;)

ice cream

4. Поплачете, а после се усмихнете – да, плачът понякога помага да изкараме навън всичко негативно, което се е насъбрало и да съберем сили да се усмихнем накрая; да изгоним лошите емоции и да се освободим от тревогите.  Защото както след всяка буря изгрява слънце, така и след всяка сълза, следва и усмивка 🙂

4. Cry, and then…smile – yes, sometimes crying helps to spend out everything negative that has accumulated, and to gather the strength to smile finally; to banish bad emotions and to be free of worries. For as after every storm the sun rises,  also after every tear, there is a smile 🙂

crying

5. Пуснете си някоя комедийка – да, може да звучи някак лековато, но да се забавляваш с гафовете и неволите на останалите, си действа някак разтоварващо. Аз честно казано за смехотерапия определено препоръчвам последните три испански сериала от моя лист с TOP 10 любими сериали/My top 10 TV series. Всяка една серия гарантирано ще ви зареди положително, само слагайте пуканките:

5. Go for a comedy movie – yes, it may sound somewhat lightly, but to have fun with blunders and troubles of others, can be sometimes refreshing. I truly recommend the last three Spanish series from my list of TOP 10 любими сериали/My top 10 TV series. Each series is guaranteed to positively charge you, it is your duty only to prepare the popcorn:

pexels-photo-57043-medium

BG: Сега, когато вече имате моята рецепта, изберете това, което ви успокоява и никога не се оставяйте на лошото настроение. Светът е толкова по – красив с усмивка!

EN: Now, when you ave my recipe, choose what best calms you down and never let yourself to the bad mood. World is so much better wit a smile!

Advertisements

3 thoughts on “Как да се справим с негативните емоции?/How to deal with negative emotions?

  1. Pingback: Best of the week #34 – Nail trends, 1 day detox plan, beauty tricks you shoud never try and more… | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s