Movie Sunday: (500) days of Summer/Филмова неделя: (500) мига от любовта

Follow my blog with Bloglovin
For English scroll down the page↓↓↓

500 days of Summer2

Здравейте усмивки,

Случвало ли ви се е да намерите филм, който отначало да не ви допадне, но когато го изгледате да си кажете „Гениален е!“?  Ето така се случи при мен с (500) мига от любовта, чийто превод на заглавие на български съвсем бяга от идеята на автора. Започнах да го гледам, отначало не ме грабна, но когато се завърнах към него след дни и му дадох втори шанс, така ме докосна накрая, че ето сега искам да напиша колко си струва да го изгледате, ако вече не сте, защото както отбелязва авторът в началото: „Това не е любовна история.“

Мдам, това е история за една връзка, в която има любов, но не тя, а чувствата са основната сюжетна линия. Главният герой Том (в ролята Джоузеф Гордън – Левит) е обикновено момче, което мечтае да бъде архитект, но се задоволява със сравнително безсмислена работа на автор на поздравителни картички. Светът за него се променя, когато се влюбва в Самър (Зоуи Дешанел), момичето, което не вярва в истинската любов…и така в продължение на 500 дни Том навлиза в дебрите на връзките с цялата палитра от чувства и емоции, които те носят.

Интересното във филма е, че е представен не като последователна история, а като флашбек между различни моменти, всеки от които означен от (2), (150), тоест от дните на връзката между Самър и Том през неговия поглед. По този начин зрителят се идентифицира с неговите емоции и се поставя на мястото на главния герой. Защото кой от нас не се е самозалъгвал, че ще бъде единствен? Не сме ли често егоисти в любовта като проектираме нашите очаквания върху другия?

Тук с пълна сила важи максимата, че „Насила хубост не става“ и че все пак накрая ни остава урокът, който учим от хората, които минават през живота ни. Защото най – важният въпрос е:“Щастлив ли си сега?“…утре е мистерия, а ние трябва да се наслаждаваме на всеки споделен миг и да сме благодарни на всеки човек, който ни е помогнал да открием себе си.

(500) мига от любовта е много различен и истински. И ако по някаква причина като мен сте го пропуснали, веднага поправете тази грешка 🙂

Желая спокойна и усмихната неделя, приятели!


Hello smiles,

Have you ever found a movie, that at first you do not like, but when you watch it, you can only think:“It is genius!“? Exactly this happened to me with (500) days of Summer. I started watching it and in the beginning it didn’t  grab me at all, but when I returned to it after days and gave it a second chance, it touched me so much, that I am in a hurry to share how much it is worth to watch it, if you have not already, because as the author at the beginning states: „This is not a love story.“

Yep, this is a story about a relationship, where not love, but the feelings are the main storyline. The main character Tom (played by Joseph Gordon – Lewitt) is an ordinary boy who dreams of being an architect, but is content with relatively meaningless work as an author of greeting cards. However, world changes for him when he falls in love with Summer (Zooey Deschanel), the girl who does not believe in true love … and so for 500 days Tom enters the recesses of relationships with the whole range of feelings and emotions that they wear.

The interesting thing in the film is that it is presented not as a coherent story but as flashback between different days, each denoted by (2), (150), ie the days of the relationship between Summer and Tom in his sight. Thus, the viewer identifies with his emotions and is put in the place of the main character. As is there somebidy of us who hasn’t believed that he or she will be the one and only? Aren’t  we often selfish in love as we design our expectations on the other?

This applies with full force to the maxim that „You can not force love,“ and that still remains our last lesson we learn from the people who pass through our lives. Because the most important question is: „Are you happy now?“ … Tomorrow is a mystery, and we should enjoy every shared moment and be grateful to everyone who helped us to find ourselves.

(500) days of Summer is very different and realistic. And if for some reason you’ve missed it, please, immediately correct this error 🙂

Wishing you a relaxed and smiley Sunday, friends!

500 days of Summer1

Advertisements

2 thoughts on “Movie Sunday: (500) days of Summer/Филмова неделя: (500) мига от любовта

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s