E-book reader Kindle review/Електронен четец Kindle Paperwhite

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down after the photo↓↓↓

Здравейте усмивки,

Днешното ревю е малко по – различно, но не мога да не споделя огромното си удовлетворение от един подарък, който получих за рождения си ден преди 9 месеца.

kindle

Kindle Paperwhite представлява електронен четец на американската компания Amazon и благодарение на специална технология, при него очите не се уморяват както, ако четем на обикновен таблет или монитор на компютър.  Изключително лек и компактен е, събира много книги и поддържа Wi-Fi. Моделът, който аз си закупих е с интегрирана подсветка, което ми позволява спокойно да си чета вечер, без нужда от допълнително осветление.Няма обаче да се впускам в обяснение за техническите характеристики на модела,  защото целта ми не е да ви препоръчам конкретния модел, а да ви опиша какво улеснение е това устройство.

Всъщност, винаги съм си мислела, че предпочитам книгите на хартия и нямам нужда от чак такива нововъведения. Сравнително близо до нас има добре заредена библиотека и често я посещавах. По въпроса със закупуването на книги: случваше ми се рядко, защото наистина нямам място, където да ги съхранявам. Когато обаче получих електронния си четец, разбирам, че малко съм бъркала…Не, не мисля, че е нещо жизненоважно, но за хора, които обичат да четат по много, е доста удобно. Ето и предимствата според мен, изключвам всякакви технически характеристики:

  • компактен, побира се в дамска чанта
  • изключително лек, сравнен с която и да е книга
  • може да качите голямо количество книги в паметта му
  • изплаща се бързо, като се има предвид, че цената на една нова книга варира в порядъка на 15 – 20 лв.
  • в Интернет има огромно количество безплатни електронни библиотеки и групи, които качват дори и най – новите книги на пазара

И след като вече пътувах с него вече няколко пъти (успявах да чета в кола, а преди ми ставаше лошо), потвърждавам какво огромно удобство е да използваш това миниатюрно устройство. Преди винаги се съобразявах какво е налично в библиотеката например, а сега влизам в няколко сайта и по всяко време мога да си сваля желаната книга. Ако не ми хареса, просто я изтривам и продължавам с нова…Дори сега малко ми липсва, защото го заех на родителите ми за тяхната ваканция…(дали е нормално да се привържеш към техно джаджа :)!?)

Препоръчвам го на всеки фен на четенето, а от постовете ми за Relaxing routine/В настроение за почивка и 10 things that make me happy/10 неща, които ме правят щастлива, както и всички други, които ще намерите, когато напишете „книги“ в полето за търсене на блога, вие вече сигурно знаете, че аз не мога без да чета 🙂

Аз си закупих моя четец от немския Амазон по време на Великден, когато имаше промоция на модела за общо 200 лв. в комплект със зарядно. Превозът до България ми беше около 5 лв. с превозвач. По – долу оставям линк, където може да следите цената:

https://www.amazon.de/Paperwhite-hochaufl-sendes-Display-integrierter-Beleuchtung/dp/B00QJDO0QC/ref=dp_ob_title_def

Приятна неделна вечер, приятели и помнете, че : „Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо.“ –  Гьоте

kindle


Hello smiles,

Today’s review will be a little bit different, but I would like to share my  enormous satisfaction of a gift, that I received for my birthday 9 months ago.

kindle

Kindle Paperwhite is an ebook-reader of the US company Amazon and thanks to a special technology our eyes do not get tired as if we read on a tablet or PC monitor. It is extremely lightweight and compact, can store many books in its memory and supports Wi-Fi. The model, that I bought, is with integrated backlighting, which allows me to read at night, without any additional lights on. However, I won’t explain every single  technical feature of the model, because my goal is not to suggest specific one, but to describe how conveniet it is to own this device.

Actually, I always thought that I prefer books on paper and I do not need innovations. We have a library, relatively close to us, and I used to visit it often. I rarely bought books, because I have no place to store them. However, when I received my e-reader, I understood that I have mistaken in thinking that I don’t need ir … Well, I won’t say it’s something vital, but for people who like to read a lot,  it is quite convenient. Here are the advantages, according to me, excluding any technical characteristics:

  • compact, fits in a handbag
  • extremely lightweight,  compared to any book
  • you can upload a large amount of books in its memory
  • it pays off quickly, given that the price of a new book varies in the range of 15-20 lev
  • on the Internet there is a huge amount of free e-libraries and groups, where even the newest books can be found

And once I have used it while travelling several times (I managed to read in the car and before I was getting sick), I can confirm what a huge convenience it is to use this tiny device. Before I used to always take into consideration what is available in the library, for example, and now I only browse for several sites and anytime I can download my desired book. If you do not like it, just delete it and continue with a new one, easy, huh? … Even now, I miss my Kindle, because I borrowed it tomy parents for their vacation … (is it normal to miss a techno gadget 🙂 !?)

I recommend it to any fan of reading, and if you have read  Relaxing routine/В настроение за почивкаand 10 things that make me happy/10 неща, които ме правят щастлива, and all other posts, which you will find, when you type „books“ in the search box on the blog, you already probably know that reading is a big part of life 🙂

I purchased my Kindle from the German Amazon during Easter, when there was a promotion of the model and it costed 200 lev  with a charger. Shipment to Bulgaria was about 5 lev with a currier company. Below I will leave a link where you can track the price:

https://www.amazon.de/Paperwhite-hochaufl-sendes-Display-integrierter-Beleuchtung/dp/B00QJDO0QC/ref=dp_ob_title_def

Wishing you a nice Sunday evening, friends and remember: „There is no such book, from which  man couldn’t  learn something.“- Goethe

kindle

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s