Beauty mistakes from the past/Козметични грешки от миналото

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down↓↓↓

Здравейте усмивки,

Днес ще ви разкрия няколко „мръсни тайни“ или по – скоро какво съм правила в тийнеджърските си години, което от сегашната си гледна точка отчитам като грешка в грима и рутината си.

20 – те наистина са времето за експерименти не само в модата, но и в грима, така че си мисля, че всичко ни е простено, но е добре навреме да се замислим и да успеем да подобрим това, което не работи в наша полза и дори може да се окаже вредно за кожата ни.

1. Грешка номер едно, която предполагам мнозина в младите си години сме допускали, е лягането, без да почистим лицето си. Вярно е, че като по – малка рядко слагах пълния арсенал грим от фон дьо тен, пудра и руж и т.н., но определено си спомням поне 2 -3 случая, в които съм си лягала със спиралата и сутринта съм се събуждала като не особено симпатична панда. А днес съм наясно, че дори и без да съм слагала грим върху кожата през деня се натрупва пласт мръсотия, която вечерта трябва да бъде премахната, за да може кожата да диша.

2. Твърде силен грим през деня  – е, не съм от хората, които ходят с тъмно опушени очи през деня, но съм си слагала ярки сенки и по – тежък грим, което към сегашния момент отчитам като грешка. Твърде ярките цветове и тежък грим са подходящи за вечерно излизане или специално събитие. През деня е добре да наблегнем на по – пастелни тонове, телесни нюанси и ненатрапчива визия, особено предвид факта, че вече трябва да се съобразяваме с фактори като работно място например.

3. Това не съм сигурна дали е грешка или си беше мода преди години, но си спомням, че може би на 16 – 17 годишна възраст, ако очертавах устните си с молив, то той беше с контрастен цвят. Тотално „не“ за мен към момента. Моливът за устни трябва да допълва цвета на червилото ви, а не да се откроява. А да се очертава извън контурите – бррр, поне това не си спомням да съм го правила някога 🙂

4. И като писах за силен грим – преди доста често подчертавах всеки ден окото си с черен молив във водната линия. Може би е от годините, но сега имам чувството, че това ми придава по – уморен вид и затова наблягам на озаряването с молив в телесен цвят и лек хайлайтър под очите. Може би тогава не е било грешка, но сега го правя само вечер и то ако залагам на по – тъмни сенки и по – наситена черна очна линия.

5. Пропускане на слънцезащита  – че кои ти мисли на 20 години за вредата от слънцето и за пигментните петна…? А трябва! Когато правилно поддържаме кожата си, тя ни се отплаща с годините. А за тийнейджърите особено ако страдат от акне, полагане на слънцезащитен крем е задължително, за да не образуват пигментни петна на мястото на белезите от пъпки.

6. Не добре преляти фон дьо тен и пудра – като че ли ключовата дума в грима е блендване!!! Изключително важно за естествен вид е да прелеете добре текстурите и да изравните цвета на лицето, шията и деколтето. Същото важи и за сенките, не трябва да има резки граници и очертания и особено много при контурирането и бронзирането (тези две така популярни напоследък техники, които според мен са по – подходящи за специални случаи и вечерен грим, а не толкова за ежедневна визия).

Ок, признах си…и важното е, че смятам, че съм се поучила от грешките си и се стремя да не ги допускам отново. Наистина, преди десетина години достъпът до Youtube и всякакви социални мрежи не беше така широко достъпен, може би и затова информацията беше по – оскъдна. В момента, в ерата на нови технологии, иновации и  грима и козметиката, само въпрос на желание и старание е да намерим своята подходяща рутина и да изглеждаме винаги стилно и адекватно…Без да забравяме усмивката си, разбира се! Hello smiles,

Today I will reveal a few „dirty secrets“ or actually, what I’ve done in my teen years and from the current perspective, I consider them as a mistake in makeup and beauty routine.

20ties are really great time for experiments not only in fashion, but also in makeup, so I think that everything can be forgiven forgiven. Although,  it is also time to think about how to improve what is not working in our favor and  may even be harmful to our skin.

1. Mistake number one, that I suppose  many of us have made  in our younger years we, is going to bed without cleaning our face. It is true that I have put rarely my full arsenal of makeup:  foundation, powder and blush, etc., but definitely I can remember at least 2 -3 times, in which I went to bed without removing my mascara, and in the morning I wake up as not particularly cute panda. Today I know that even though I don’t have makeup on the skin during the day, it still accumulates a layer of dirt, that in the evening should be removed to allow the skin to breathe.

2. Too heavy makeup during the day – well, I am not one of the people who wear dark smoky eyes during the day, but I’ve put bright shadows and heavy makeup, which at the current time I consider as a mistake. Too bright colors and heavy makeup are suitable for an evening out or a special event. During the day it is better to focus on pastel and nude shades and  casual vision, especially given the fact that now we have to take into consideration factors such as the workplace for example.

3. Well, I’m not sure whether this one was a mistake or was modern years ago, but I remember that perhaps at the age of 16-17 , I used to outline my lips with a pencil with a contrasting to the lipstick color. Total „no“ to me now. Lipliner should complement the color of your lipstick, not stand out. But to emerge outside contours – brrr, at least I didn’ t remember doing this ever 🙂

4. And as I wrote about heavy makeup – some time ago I used to emphasize on the eyes with black liner in the waterline. Maybe it didn’t look bad then, but now I feel that I look more tired in this way and therefore I prefer to illuminate the eyes with a nude color eyeliner and a highlighter. Perhaps then it may have been a mistake, but now I do it only in the evening and when I want to make a stronger appearance with a heavy black eyeliner.

5. Skipping sunscreen – have you thought at the age of 20 years for sun damage and pigmentation spots …? But you should! When we properly maintain our skin, it pays us over the years. And for teens especially, if you suffer from acne, applying sunscreen is a must, not to form a pigmented spots on the site of the scars of pimples.

6. Not very well blended foundation and powder – as if the keyword in the makeup is a blending !!! Crucial for the natural look is to mix  good the texture and colorof applied products, in order to even the face, neck and décolleté. The same goes for the shadows , there should not have sharp boundaries and contours, and especially in contouring and bronzing (these two so popular lately techniques that I think are more suitable for special occasions and evening makeup, and not so for casual look ) .

Ok, I have admitted everything … and what is more important, I think I’ve learned from my mistakes and try not to concede them again. Indeed, ten years ago, access to Youtube and any social networks was not so widely available, and perhaps the information was too scarce. Currently, in the era of new technologies, innovation in makeup and cosmetics too, it is only a matter of desire and effort to find your proper routine and always to look stylish and appropriate for the occasion … And never forget your smile, of course!

Advertisements

6 thoughts on “Beauty mistakes from the past/Козметични грешки от миналото

  1. Pingback: Best of the week #8 – Fifty shades darker, MCM and what do you need to feel happy!? | smileystylelady

  2. Pingback: Throwback Thursday in photos: 10 years ago till now/10 години назад в снимки | smileystylelady

  3. Pingback: Throwback Thursday in photos: 10 years ago till now/10 години назад в снимки | smileystylelady

  4. Pingback: Best of the week #32 – Weekend trips, 7 things you don’t know about Italy, what you should have in mind about Retinol and more… | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s