Monday inspiration #42 – Think positive!

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down after the photo↓↓↓

Здравейте усмивки,

Днес ми се иска да поразсъждавам малко върху темата колко важно е позитивното мислене и как понякога положителните мисли са тези, които ни водят напред,  въпреки всичко.

Съвсем явно е, че светът в днешно време тотално се преобръща и нито една ситуация не е статукво. Променят се морала, възгледите, разбиранията…Често се питаме дали е за добро? И не, не можем да знаем, но можем да се надяваме!

А моята гледна точка е, че само аз мога да избера дали да гледам от положителната или отрицателната страна на нещата и вместо да стоя и да  съжалявам за това, което се е случило, по – добре е да продължа напред с надеждата е, че е за добро! Милиони книги и есета са написани по темата за силата на положителното мислене, но аз мисля, че за да открием колко важно е то, трябва да погледнем първо дълбоко в себе си и да решим дали искаме да сме от хората, за които чашата е винаги наполовина пълна или от тези, за които тя е винаги наполовина празна.

…Защото силата на оптимизма е вътре в нас и ние просто трябва да изберем да вярваме, че доброто още предстои!

Така че слагайте си розовите очила, въпреки често мрачното време навън, усмихнете се широко и се пригответе да ви се случат хубави неща!

Бъдете винаги вдъхновени и оптимисти, приятели, защото нима това не е начинът да си изживеем животът както на нас ни харесва, без да поглеждаме назад и да съжаляваме!

positive-living-pinterest

Photo credit: PinterestHello smiles

Today I want to share with you some of my thoughts  on the topic of the importance of positive thinking and how sometimes positive thoughts are those that lead us forward, no matter what is happening.

It is quite obvious, that the world nowadays is totally reversed and there isn’t a situation that can be status quo. There is change in moral, views, perceptions and etc. … and we often wonder whether it is for good… And no, we can not know, but we can hope!

But my point is that only I can choose whether to look at the positive or negative side of things and rather than sit back and regret what happened in, it is better to move forward with the hope that is for good! Millions of books and essays have been written on the subject of the power of positive thinking, but I think that in order to discover how important it is, we must look first deep within ourselves and decide whether we want to be one the people for whom the glass is always half way full or by those for whom it is always half way empty.

… Because the power of optimism is within us and we just have to choose to believe that the best is yet to come!

So put your rose glasses, despite the often gloomy weather outside, smile widely and prepare for good things that are about to happen!

Stay inspired and optimistic, friends, because  that is the way to live our lives as we like, without looking back and regreting the past!

Advertisements

3 thoughts on “Monday inspiration #42 – Think positive!

  1. Pingback: Monday inspiration #45 – 5 reasons to love winter/5 причини да обичаме зимата | smileystylelady

  2. Pingback: Monday inspiration #45 – 5 reasons to love winter/5 причини да обичаме зимата | smileystylelady

  3. Pingback: I believe in miracles!/ Вярвам в чудеса | smileystylelady

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s