Милано е винаги добра идея/Milan is always a good idea…

Follow my blog with Bloglovin

For English scroll down the page↓↓↓

Това беше моята новогодишна изненада – пътуване до Милано и 4 дена, в които да се отдам на безцелно туристическо обикаляне и попиване на културни забележителности и красиви пейзажи.

След консултация с интернет гайдовете и обстойно прочитане на темите за Милано във форума Бг Мама разделих дните на 2 в Милано, 1 – пътуване до езерото Комо и последен ден преди излитане –  за стария град на Бергамо.

И така…с подробен списък от забележителности, които задължително трябва да се посетят, в ранни зори кацаме на летището в Бергамо (много мъничко и компактно). Преминаването на паспортния контрол става изключително бързо и се отправям към шатъл бусчетата с крайна спирка Milano Centrale или Централната жп гара на Милано.

Според пътеводителите районът около гарата е подходящ за туристическо настаняване поради близостта си до спирките на метрото, от които посредством връзки с линиите му, лесно и бързо се обикаля целия град. Нощем късно обаче разходките не са особено препоръчителни 🙂

След известно лутане из уличките най-сетне намирам хотела, който се оказва адски близо, но аз с навигацията на телефона си явно не се справям много добре, оставям багажа и се отправям към прочутата  Duomo di Milano.

Миланската катедрала (на итал. Duomo di Milano) е катедрала в Милано, Италия, издигната на централния площад Пиаца дел Дуомо. Една от най-високите в света с максимална височина 108,50 м. Построена е на мястото на древна катедрала от V в., в която бил кръстен Свети Августин и която е била частично разрушена от пожар през 1075 г. Строителството на сегашната катедрала започва в 1386 г. и е завършено окончателно едва през 1805 г. Първите архитекти на катедралата са Марко Солари и Джовани Солари да Карона. Тук на 26 май 1805 г. е коронясан за крал на Италия Наполеон Бонапарт. (информация от Wikipedia)

wpid-img_20150226_171348.jpg

Гледката на разкриващата се пред мен огромна и величествена сграда докато се изкачвам по стълбите от спирката на метрото ме оставя без думи и застинала в преклонение пред гения на създателите и строителите й.

Отпред както винаги е глъчка и пълно с туристи – бебета, деца, възрастни и неизменните амбулантни търговци, които изключително нахално, но в тон с новите технологии, предлагат селфи стикове 🙂

Още под въздействие на невероятната архитектура се отправям към галерията Виктор Емануил, пасажът, прочут с най – високия клас бутици в Милано. Марките – от Prada нагоре, а за цените – кой ти пита :). В интерес на истината по време на моето посещение течеше реновация и не мога да кажа, че бях особено впечатлена. Търговският център свързва площада пред катедралата с прочутия театър La Scala, който за мое най – голямо разочарование не изглеждаше никак внушително поне отвън и на дневна светлина , а за посещение на опера нямаше време този път 🙂

galleria vittorio emanuele

Следваща спирка е дворецът Сфорцеско (Castello Sforzesco) и паркът Семпионе (Parco Sempione) около него, особен приятен за разходка в слънчевия зимен ден. Построен през 15 век замъкът е известен с двете кръгли кули и украсен с произведения на едни от най – големите творци, в това число и Леонардо да Винчи.

wpid-img_20150227_105003.jpg

Прекалено много неща остават за разглеждане и изживяване след този пръв досег с Милано и си обещавам, че много скоро ще се завърна пак, за да се потопя не само в типичните туристически маршрути, а и да попия от италианската атмосфера и тяхното разбиране за dolce vita!


That was my New Year’s surprise – a trip to Milan and 4 days in which to indulge in aimless tourist wandering and enjoying of cultural attractions and beautiful scenery.

After consulting almost all of  the internet guides and detailed reading of the topics  for Milan in the internet forum of Bg Mamma I divided our my vacation into 2 days in Milan,  1 day for a trip to Lake Como and last day before departure – for the old city of Bergamo.

So … with a detailed list of places that must be visited  I am landing at dawnat the airport in Bergamo (very tiny and compact). The passage of passport control is extremely fast and I head to the shuttle buses for Milano Centrale, or central train station of Milan.

According to guidebooks the area around the station is suitable for tourist accommodation due to its proximity to subway stops, thanks to which one can quickly and easily travel around the entire city. But late night walks  especially alone are not particularly recommended in the neighbourhood 🙂

After some wandering through the streets, I  finally manage to find my hotel that turns hellish close, but obviously I am not doing very well with the navigation on my phone. I am very impatient to leave luggage and head towards the famous Duomo di Milano.

Milan Cathedral (Italian. Duomo di Milano) is the cathedral in Milan, Italy, located in the central square Piazza del Duomo, one of the highest in the world with a maximum height of 108.50 meters. It was built on the site of an ancient cathedral  during the V c. and after  that was partially destroyed by fire in 1075. The construction of the current cathedral began in 1386 and was finalized only in 1805. The first architects of the cathedral are Marco Solari and Giovanni Solari to Carroll. Here on May 26, 1805 was crowned as King of Italy Napoleon Bonaparte. (according to Wikipedia).

wpid-img_20150226_171348.jpg

The sight of  the huge and majestic building, that is disclosing in front of me as I climb the stairs of the subway, leaves me speechless and frozen in admiration for the genius of its creators and builders.

Front as always it is such a  clamor,  full of tourists – babies, children, adults and the inevitable hawkers who very presumptuous, but always one step forward with the new technologies, offer selfie sticks 🙂

Still under the influence of the incredible architecture, I head to the Galleria Vittorio Emanuele II, the passage, most famous for its  high-end boutiques in Milan. Brands – from Prada up and prices – who dares to ask for :). In fact, during my visit there was  flowing a renovation and I can not say that I was particularly impressed. The mall connects the square outside the cathedral with the famous theater La Scala, which to my disappointment did not look as impressive at least from the outside in daylight as I imagined it, and for visiting opera concert I had no time during my visit 🙂

galleria vittorio emanuele

My next stop is the Palace Sforzesco (Castello Sforzesco) and the surrounding Sempione Park (Parco Sempione), particularly pleasant for a walk in the sunny winter day. Built in the 15th century the castle is famous for its two round towers and adorned with works of many of the major artists, including Leonardo da Vinci.

wpid-img_20150227_105003.jpg

There is too much left to browse and experience after this first contact with Milan and I promise I will soon come back again to dive not only in the typical tourist routes but to dive into the Italian atmosphere and  take a chance to feel their understanding of the „dolce vita“ !

Реклами