Monday inspiration #14 Моето сърце е съпричастно…а твоето?/ My heart makes a move…what about yours?

Follow my blog with Bloglovin
my heart design

BG: Започвам този пост с особен трепет в сърцето и с много приятни емоции, защото искам чрез него да разкажа за една прекрасна благотворителна инициатива, започната от моята много близка приятелка и кума Ангелина Маркова. Тя стартира своето благотворително бягане през 2011- та година в гр. Кьолн, Германия, а постепенно с ентусиазма си увлича и много други хора в организацията, което допринася за факта инициативата да се провежда за 4ти пореден път в Пловдив, а освен това –  в още няколко държави и града в България.

EN: I start writing this post with a particular thrill in my heart and filled with very pleasant emotions, because throught it I want to present you a wonderful charity initiative, started by my very close friend Angelina Markova. She started her charity race in 2011 in Cologne, Germany, and with gradually enthusiasm managed to captivate many other people in the organization, which contributed to the fact. that the initiative was held for the fourth time in Plovdiv, but also in few other countries and cities in Bulgaria.

angelina sentence

Помолих Анджи да сподели с нас:

I asked Andji to share with us:

1.Какво я инспирира да започне бягането като благотворителна инициатива? – „Винаги съм искала да мога чрез моето хоби (бягането) да подпомогна някаква кауза, тъй като професионалният ми път е в съвсем различна посока. По този начин успявам да се ангажирам социално и да привлека други хора към идеята си.“

1. What inspired her to start this charity run initiative? – „I have always wanted to be able through my hobby (running) to support a social cause as my professional path is in a completely different direction. Thus I manage to get involved socially and to attract others to the idea.“

2. Какво я мотивира да не се отказва? – „Желанието ми да видя крайния резултат и въпреки всички трудности, които срещнах още при стартирането му в Германия, където нямах никаква история, приятелите ми и подкрепата, която срещах в социалните медии, ме мотивираха да вървя напред.“

2. What is your motivation never to give up? – „My desire to see the end result and despite all the difficulties I encountered at its launch in Germany, where I had no story, my friends and the support that  I met on the social media motivated me to go forward.

3. Какво означава „Моето сърце е съпричастно“ за теб?  – „Това е един проект, който надмина моите очаквания, защото с времето докосна много хора на различни места и те решиха да го пренесат в собствените си градове. Това е нещо много специално за мен като усещане, защото означава, че всички ние можем да се обединим заедно за локална кауза и под едно мото да вървим напред.“

3. What does „My heart makes a move“mean to you? – „This is a project that surpassed my expectations, because with time it touched many people in different places and they decided to bring it to their own cities. This is something very special for me as  afeeling because it means that we can all join together for a local cause and under one motto to move forward. „

my heart girls back

Част от организационния тим в Пловдив, 2015 г.

BG: Днес до поредното мероприятие в Пловдив остават точно 6 дни (15-ти май (неделя) от 10:00 до 13:00 часа на Гребната база (фонтана зад трибуните) в град Пловдив), а аз искам да ви предам частица и от моята мотивация да участвам в организацията и инициативата. Защото макар и първоначално заразена от ентусиазма на Ани, аз намерих и своето собствено удовлетворение от това да направиш нещо позитивно и да му отдадеш времето и енергията си, но да е за добра кауза! През изминалата година успях да проследя съвсем отблизо и крайния резултат от нашата събрана сума и как дори и с малки стъпки се получава нещо хубаво! Да, сигурно не можем да променим света, но със сигурност всеки от нас индивидуално може да допринесе той да стане по – добро място.

Заповядайте в Пловдив да се забавляваме и да бъдем съпричастни заедно, защото „Моето сърце е съпричастно“ е една благотворителна инициатива за хората с големи сърца!

Повече информация за събитието може да получите на страницата на благотворителната инициатива:

https://www.facebook.com/whataboutyourheart

EN: There are only six days remaining to this year’s event in Plovdiv (May 15th (Sunday) from 10:00 to 13:00 at the Rowing Channel (fountain behind the stands) in Plovdiv), and I want to give you a piece from my motivation to participate in the organization and the initiative. Because although initially driven by Andji’s enthusiasm, now I have found my own satisfaction that I participate and do something positive, that through the dedication of  time and energy I am working for a good cause! Last year I was able to observe very closely the final result and I realised how even with such small steps we are doing a great job! Yes, certainly we can not change the world but surely each of us individually can contribute to make it a better place.

Join us in Plovdiv to have fun and be committed together because „My heart makes a move“ is a charity initiative for people with big hearts!

More information about the event and any upcoming dates and locations you can find on:

https://www.facebook.com/whataboutyourheart

 

my heart cover

 

Реклами